FacebookTwitter

Menu

Richtlijnen

1. We willen als Stichting zonder Muren Internationaal, het wezen van God tot uiting brengen: Mensen die een bewuste relatie met Jezus Christus hebben en Hem dienen.

2. Het begeleiden van bewuste Christenen in hun relatie met God en met elkaar is ons doel. Door de leer van het Bijbelse woord, de Bijbelse principes en training tot praktische toepassingen worden mensen gemotiveerd om hun geloof uit te dragen om zo Gods genade in het dagelijks leven te ervaren.

3. Wij zijn van mening dat het hele Lichaam van Christus een levend organisme is, dat met elkaar verbonden is door de Heilige Geest en daardoor (ook in deze tijd) een Goddelijk herstel kan ervaren.

4. Wij staan voor de ontwikkeling en implementatie van de vijfvoudige bediening zoals beschreven in  Efeziërs 4, 11-13, voor de "volle maat van de volheid van Christus" (Ef. 4, 13) als Gods belofte voor het gehele Christendom.

5. Het gaat niet om de bouw van nieuwe structuren en kerken, maar om het geestelijk leven te bevorderen in de mens. Het is onze bedoeling dat dit zichtbaar is in verschillende vormen van gemeenschappelijke, sociale en humanitaire diensten.