FacebookTwitter

Menu

Vanzelfsprekendheid

We zien onszelf niet als een denominatie noch vinden we organisatievormen erg belangrijk. Het gaat ons niet om kerkgebouwen, maar we zijn een onderdeel van het wereldwijde lichaam van Christus: Gods familie.

Wij zijn een beweging van mensen die Jezus Christus volgen met ons hart en verder kijken dan confessionele grenzen, we zoeken naar  gemeenschap/relatie met elkaar. Daarom bouwen we geen muren maar proberen we alle muren, die ons scheiden van elkaar, te slechten, opdat iedereen kan delen in Jezus Christus en zijn Liefde.