de Stichting

Stichting …

Het doel van de stichting is het geven van alle mogelijke ondersteuning om zo Gods liefde in ieders leven te laten ervaren en om mensen in staat te stellen om Gods plan te herkennen voor zijn leven en deze in de daad om te zetten. De Stichting is niet-confessionele. Sinds 1 Januari 2002 is de Stichting ‚kerk zonder muren internationaal – gemeenschap zonder muren“, geaccordeerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, Familie, Vrouwen en Sport van het Saarland goedgekeurd.  De algemene dienstbaarheid wordt erkend. Tot 2001 waren we een geregistreerde liefdadigheidsinstelling. Voor deze stap, van Vereniging naar Stichting waren de volgende redenen doorslaggevend: een stichting heeft geen leden zoals een vereniging. Geen persoon die kiest om bij deze gemeenschap Zonder Muren te willen behoren, kan zich beroepen op een lidmaatschap op papier, maar zal de relatie tot de Gemeente moeten zien als een beslissing van het hart. De echte oprechte relatie tussen de mensen is een keuze van het hart van ieder persoon.
Een stichting is gericht op de “wereld” en niet met een vorm van religieus met-zichzelf-bezig-zijn.

Onze visie is het om een internationale gemeenschap te zijn, waarin ieder individu. op enig moment, de kracht van God heeft mogen ervaren en als overwinnaar leeft Wij zien onszelf verbonden met niet alleen Israël (onze spirituele wortels), maar ook het hele lichaam van Christus en met vele kerken, gemeenschappen en organisaties. In de community Without Walls bestaat er een levende verwantschap met „de hele bekende wereld.“ Het pension „HIS Place ‚ligt in Mettlach-66693 Wehingen, Südallee 2. Nieuwe locatie voor de vergaderingen van de kerk is het buurthuis „His Place“ in Merzig 66663 – Hilbringen, Merzigerstrasse 20. De Stichting heeft een raad met vijf leden, een ondersteunende adviesraad van 7 leden en een manager.

… Community …

Vanaf het moment van Gods schepping, is het doel van de mensen om te leven in gemeenschap. Kerk van Jezus Christus bestaat uit mensen die zijn plaatsvervangend werk van de verlossing aanvaard hebben voor zichzelf en een persoonlijke relatie hebben met Jezus Christus en Hem dienen. Het is een verzameling van mensen die uit de de reguliere gang van de wereld zijn geroepen tot geloof in de Jezus Christus, ongeacht hun denominatie. Wij zijn van mening dat het hele Lichaam van Christus een levend organisme is, verbonden door de Heilige Geest

.. zonder muren …

Wij zijn een beweging van mensen die Jezus Christus volgen met het hart en  verder kijken dan confessionele grenzen. Daarom bouwen we geen muren, maar eerder proberen we alle muren die ons scheiden van elkaar te vernietigen, zodat iedereen kan delen in Jezus Christus en zijn liefde. Daarom bouwen we geen nieuwe structuren en kerken, maar bouwen en werken aan een geestelijk leven, in een levende Gemeente. Daarom is er geen lidmaatschap in juridisch bindende betekenis. Dit laat ook de rechtsvorm van een „stichting“ niet toe. Zo worden alle bestaande kerkgenootschappen niet beïnvloed door het lidmaatschap van de gemeenschap Zonder Muren. Die mensen die hiervoor kiezen behoren tot de kerk Zonder Muren op basis van vrije persoonlijke beslissingen.

… Internationaal…

Onze visie is het om een internationale gemeenschap te zijn, waarin individuen de kracht van God ervaren, deze leert kennen en daardoor kunnen leven als overwinnaars.

We weten ons verbonden met Israël als onze spirituele wortels en met het hele lichaam van Christus, met verschillende kerken en gemeenschappen wereldwijd. Gemeente Zonder Muren, is een levende oecumene die zich uitstrekt naar de „de gehele bewoonde aarde.“

Specifieke internationale relaties bestaan momenteel met de volgende landen: België, Costa Rica, Ghana, Honduras, Luxemburg, Nederland, Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten.

Bovendien hebben de oprichters ook in India, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland vanuit hun bediening gewerkt. Gasten uit al deze landen komen naar Wehingen. In het komende jaar verwachten we gasten uit 34 landen om conferenties en seminars bij te wonen.

Indien mogelijk willen we internationale projecten ondersteunen.

Onze onmiddellijke plannen voor de toekomst zijn onder andere Seminars via internet, waardoor iedereen deel kan nemen.

Contact

Sie erreichen unser Team telefonisch montags bis donnerstags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr freitags von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr Tel: 06868/910950 | Fax:06868/9109550 E-Mail: mail@sgom.eu

Aankomst

Gemeindezentrum Merzig-Hilbringen: Merziger Straße 20 66693 Merzig-Hilbringen

Actierekening

Gemeinde ohne Mauern Verwendungszweck: "Spende" KSK Saarlouis, BIC: KRSADE55XXX, IBAN: DE97 5935 0110 0086 0008 09